REKLAM


Logga in »

REKLAM

Reseförsäkring

Kontrollera att du har rätt försäkringsskydd, när olyckan väl har hänt är det för sent.

hemförsäkringen
Ska du vara borta i mer än 45 dagar så tänk på att teckna en förlängning på hemförsäkringen, den gäller nämligen bara i 45 dagar utomlands annars. Kolla upp med ditt hemförsäkringsbolag, vissa avvikelser kan förekomma.
reseförsäkring
En extra reseförsäkring kan vara värd att ha beroende på vart du ska, hur länge du ska vara borta, vad du ska göra och beroende på vad din hemförsäkring redan täcker, kolla upp priser och villkor, finns en hel djungel att rota i.
Det är dock viktigt att du tecknar försäkringen INNAN du reser iväg, det går inte att skaffa en reseförsäkring om du redan befinner dig utomlands.
Se upp med undantag i reseförsäkringen, flera bolag har undantag vid skada t.ex. vid dykning, offpiståkning, beach-buggy-turer, bergsklättring och liknande. Du bör noga läsa igenom den lilla finstilta texten, speciellt om du vet med dig att du ska göra något mer extremt på resan. Tänk på att om du inte har en reseförsäkring så får du stå för alla kostnader själv om det skulle inträffa en olycka eller om du blir sjuk utomlands, och det kan bli mycket dyrt:

Prisexempel:

FLORIDA indtarmsoperation 155 000 kr
Benbrott (brutet ben eller hand) 180 000 kr
Ambulansflyg (hem till Sverige) 550 000 kr

THAILAND
Turistmage 7000 kr
Ambulansflyg (hem till Sverige) 960 000 kr

AUSTRALIEN
Hemtransport på bår 50 000 kr

SCHWEIZ
Benbrott 100 000 kr

[källa SVT Plus 2003]
kreditkortens reseförsäkring
Den försäkring som t.ex. VISA och MasterCard ger (eller rättare sagt, din bank ger) när man betalar resan med deras kort är egentligen bara en komplettering till en redan befintlig försäkring och den täcker t.ex. enbart för förseningar på flygresan i mer än 4 timmar och förlorat bagage, men kolla upp med ditt kreditkortsbolag / bank för mer information om vad som täcks med deras försäkring. Men den ger sällan ett bra skydd.
försäkringskassan
Skaffa ett intyg från Försäkringskassan (sjukförsäkringskort, tidigare blankett E 111, se nedan) om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige, då har du rätt till samma typ av vårdförmåner i vissa länder som Sverige har ett sjukvårdsavtal med, t.ex. inom EU, Australien, Algeriet etc. Försäkringskassan kan upplysa om vilka fler länder som det finns avtal med. Intyget är kostnadsfritt Blankett E111 går till historien. År 2004 ersattes blanketten med ett plastkort, och det är giltigt i 3 år.
Kortet kan man beställa via F-kassans hemsida och servicetelefon, och man ska få hem det via posten på ca 5 dagar. Till att börja med kommer kortet bara att innehålla information om att man är ansluten till försäkringskassan i sitt hemland. I framtiden finns planer på att lägga in mer information, t.ex. om man är allergisk mot någon medicin.
papper du bör ha med dig
om en skada inträffar
Tänk på att du ofta får betala ur egen ficka, speciellt i USA. Och sen får du tillbaka pengar när du kommer hem (om du har en försäkring som täcker det förstås).

Kontakta SOS-international för att få hjälp med priser (vad läkare och sådant bör kosta, så du inte blir lurad), vart du vänder dig, etc.

Om du blir skadad/sjuk, se till att du får med dig ett läkarintyg hem som du sen kan visa upp för försäkringsbolaget för att få ersättning.
Kontakta ditt försäkringsbolag om möjligt, så att du får veta att du verkligen får ersättning.

Om du råkar ut för svårigheter på ett eller annat sätt kan du också kontakta närmsta svenska ambassad / UD för att få råd och hjälp.
försenat flyg - dina rättigheter
EU:s förordning 261/2004 samt vägledande domar från EU-domstolen reglerar flygpassagerares rättigheter vid förseningar, inställda flyg med mera. Bland annat har du rätt till service från flygbolaget (till exempel måltid) och ekonomisk kompensation om förseningen är:
  • två timmar eller mer vid flygningar på högst 1500 kilometer. Kompensation: 250 euro.
  • tre timmar eller mer vid flygningar på mellan 1500 och 3000 kilometer. Kompensation: 400 euro.
  • fyra timmar eller mer vid flygningar på över 3500 kilometer. Kompensation: 600 euro.
Din rätt till ersättning förutsätter att det inte varit "extraordinära omständigheter", det vill säga att planet gick sönder, flygkaptenen blev sjuk eller att vädret hastigt försämrades. Flygbolagen är skyldiga att göra allt för att undvika förseningen. Kan de visa att de gjort det, men att det ändå var omöjligt, har du inte rätt till kompensation.

Ladda ner EU:s app om passagerares rättigheter (på flyg, tåg, buss och båt):
ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sv/mobile.html »
hyrbilsförsäkring utomlands
Om du hyr en bil utomlands så tänk på att teckna en separat hyrbilsförsäkring. Ansvarsdelen i reseskyddet täcker inte dig som bilförare. Titta noggrant på det finstilta så att både förare, passagerare och bil är försäkrade.

Läs mer på sidan om bilsemester »
reseförsäkring ger dåligt eller inget skydd för kroniskt sjuka
Reseförsäkring inget skydd för kroniskt sjuka

Den som är kroniskt sjuk och ska ut och resa bör noga se över sin reseförsäkring. Risken finns att försäkringen inte gäller om man måste avbeställa på grund av sjukdomen.

Det finns tre typer av reseförsäkringar:
* Reseförsäkring knuten till bankkort.
* Reseförsäkring knuten till det resebolag, där man beställt sin resa.
* Reseförsäkring, knuten till hemförsäkring. Kan förstärkas med så kallat resetillägg.

- Ingen av de här försäkringarna erbjuder ett helt tryggt avbeställningsskydd för personer med kroniska sjukdomar, säger Peter Stark, som är rådgivare vid Konsumenternas försäkringsbyrå.

När det gäller avbeställningsskydden i bankkortsförsäkringarna och hemförsäkringarnas resetillägg, liknar de varandra mycket, enligt Peter Stark. De är ofta otydligt formulerade och lämnar öppet för tolkningar för försäkringsbolagen.

Lusläsa formuleringar
För att känna sig trygg måste man lusläsa villkoren för begränsningar, och helst också kontakta sitt försäkringsbolag för att pressa dem på hur de resonerar runt kroniska sjukdomar.

Formuleringar som man ska se upp med är exempelvis:
"Avbeställningsförsäkringen gäller endast sjukdom eller olycksfall som är akut och var okänd då försäkringen trädde i kraft." eller "Försäkringen gäller inte vid sjukdom, olycksfall eller skada som inte är akut eller som var känd vid beställning av resan."

- Den som har en kronisk sjukdom bokar en resa på egen risk och måste noga läsa villkoren i sin försäkring. Man får faktiskt vara beredd på att stå helt ersättningslös om man blir akut sjuk i sin kroniska sjukdom, säger Peter Stark vid Konsumenternas försäkringsbyrå.

[Källa: SVT Plus 2008]
länkar
Försäkringsbolag som kan hjälpa dig med en reseförsäkring:
Solid Försäkringar
ERV
Viator reseförsäkringar
Work & Travel Insurance
IHI
Försäkringskassan:
Kreditkortsbolag:
Övriga länkar:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring
Hjälper dig med:
- tolka villkor
- jämföra bank- och försäkringsprodukter
- gå vidare om du är missnöjd med ett beslut

Reseforsakring.nu
Konsumentguide om reseförsäkringar

HEM

UPP

Kontakta reseledaren.nu: Kontakt
Om cookies på reseledaren.nu: Cookies
Om reseledaren.nu
Sajtkarta

© Copyright 1997 - 2021 www.reseledaren.nu
Alla rättigheter reserverade, med resevration för fel.


www.reseledaren.nu - världens hemsida!